Vzdělávací plán na měsíc ÚNOR

ÚNOR – Z pohádky do pohádky

Hlavní cíle:

Vyprávění s dětmi o pohádkách, dětských říkankách a básničkách, o tom jak vznikly, jak se předávaly, seznámení s klasickými národními příběhy i s příběhy z celého světa.

Oslava svátku sv. Valentýna – povídání o kamarádství. Seznámení s českou masopustní tradicí, vyrábění masek, Masopust ve školce. Hudební a taneční týdny – spousta veselého zpívání a tančení, zkoušení různých hudebních nástrojů (orffovy nástroje, bonga) i tanečních stylů.

We will be talking about traditional Czech and foreign fairytales and nursery rhymes. How they were created, how they were spread. We will learn the basic stories and work with them – Goldilocks, The three little pigs, Cinderella, Sleeping Beauty, Hansel and Gretel, Little Red Ridding Hood etc.

We will celebrate Valentines Day and talk about friendship.

In the second half of February we will warm up with MUSIC + DANCE themes and celebrate Masopust and Dr. Seuss Day.