Květen plný lásky / May full of love

Vzdělávací plán na tento měsíc

Hlavní cíle/ Main goals:

Pokračovat v prohlubování poznatků o jaru, charakteristických znacích

jarního období, pozorování zelenající se přírody, kvetoucích stromů,

pojmenování jarních květin, práce v zahradě.

Témata:

Hmyz / Insects

Život v zahradě / In the garden

Stromy a rostliny / Trees and flowers

To continue learning and experiencing knowledge about the spring season,

characteristics of the season, changes in nature, observing blooming trees,

flowers, learning names, gardening, works in the garden.

Založení záhonku a praktické činnosti na zahradě

Seznamovat se s funkcí rodiny, členy základní rodiny, rozšířené rodiny,

rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní

hodnoty v tomto společenství.

To learn about the function of family, learn the names of nuclear, extended

patchwork family, how to live in a community and develop basic family values, how

to express emotions and feelings toward others.

 Oslava “Den matek” 8. května / Mothers Day

 Mezinárodní den rodiny 15. května / International Day of family

Dílčí cíle:

- rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása

barevnosti a svěžesti přírody, zpěv ptáků atd.)

- rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky (vycházky do

přírody, do parku, zdolávání terénu, praktické činnosti na zahradě atd.)

- rozvoj komunikativních dovedností (povídání o rodině, prohlubování slovní

zásoby, vyjádření svých pocitů)

- rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů