top of page

Aktivity

Co vaše děti v ABC academy čeká? Jedno velké dobrodružství! Vyrazíme do lesa, budeme si hrát na zahradě, užijeme si bezpočet oslav, karnevalů, diskoték. Budeme si vyprávět, zpívat, budeme spolu tančit. Budeme malovat obrázky, lepit, stříhat, tvořit. Budeme hrát divadlo, skákat, běhat, hrát si s míčem. Budeme si povídat o tom, co děti baví, co je zajímá a nebo o tom, čemu na světě zatím nerozumí, ale co by chtěly znát. Ukážeme jim všechny rozmanitosti lidské společnosti, světa zvířat i rostlinné říše. Děti učíme respektu jednoho k druhému. Učíme je spolupráci, toleranci, kompromisu. Zároveň vnímáme každé z dětí jako individualitu a tak k nim přistupujeme. Výuka probíhá v angličtině a kurzy angličtiny After School jsou tu i pro děti, které už školku opustili, ale své znalosti chtějí dále rozvíjet a prohlubovat.

bottom of page