top of page

pá 01. 12.

|

ABC Academy

December EduPlan

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
December EduPlan
December EduPlan

Čas a místo

01. 12. 2023 9:30

ABC Academy

O události

Těšíme se na Vánoce - Christmas is coming

Hlavní cíle:

Období plné citových prožitků spojené s čekáním na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Zahájení adventu, čekání na Mikuláše. Příprava na Vánoce – vyprávění, jak doma trávíme svátky vánoční, tvoření přání, vánočních dekorací, dárečků. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby ve městě, prodej kaprů, stromečků. Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi ve světě. Příprava divadelního vystoupení. Společná setkání rodičů a dětí při oslavě Vánoc – vánoční vystoupení dětí.

 Themes:

Mikuláš

Vánoční a svátky u nás a ve světě / Christmas and Holiday around the world

Přípravy na besídku / Show preparations

Pečení cukroví / baking

Vánoční výzdoba / Christmas decorations

 

          Okruhy činností:

       - seznamování s vánočními zvyky a tradicemi

      - přednes, recitace, dramatizace a zpěv, hudebně pohybové činnosti

      - hry podporující tvořivost, představivost a fantazii

      - příprava programu na vánoční vystoupení pro rodiče

      - pečení vánočního cukroví

      - Mikulášská nadílka

      - vánoční výzdoba vnitřních prostor MŠ

 

Očekávané výstupy:

  • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem, vyjadřovat své prožitky pomocí hudby a zpěvu
  • rozvíjet schopnosti žít ve společnosti lidí, přizpůsobit se společnému programu /prožívat vánoční atmosféru/
  • být schopný zazpívat vanoční koledu
  • aktivně si všímat, co se kolem děje, poznávat, že se můžeme mnohému naučit, radujeme se z toho, co dokážeme
  • samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení, slovně reagovat a vést smysluplný dialog

Sdílet událost

bottom of page