top of page

st 01. 11.

|

www.abcacademy.cz

EduPlan for November

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
EduPlan for November
EduPlan for November

Čas a místo

01. 11. 2023 8:00

www.abcacademy.cz

O události

Padá listí padá / Leaves are falling

Hlavní cíl:

Uvědomit si charakteristické znaky podzimu. Poznat změny v počasí, seznámit se s druhy počasí, s oblečením do chladných dnů / letních dnů. V druhé polovině měsíce se budeme věnovat chápání  a navazování zdravých citových vztahů, reflektovat pocity vděku, sounáležitosti se společností, navazovat a udržovat přátelství. Oslavíme českou tradici Sv. Martina - ve školce 13. 11. i americký národní svátek Thanksgiving 23. 11. 

Main goal is to recognise changes in between seasons and kinds of weather, how to dress in different weather conditions. In the second half of the month we will talk about friendship, manners, learn and reflect about being thankful and grateful. We will celebrate American National holiday - Thanksgiving (23. 11.) and also Czech tradition St. Martins Day (11. 11.)

Podtémata / Subthemes:

Počasí na podzim / Weather in fall

Oblečení / Clothing

Přátelství a chování / Friendship and manners - St. Martins Project Day 13/11

Sklizeň + Den díkůvzdání / Harvest + Friendsgiving 23/11

Start of Advent

Show - přípravy tématu na besídku  / theme preps for the winter show

Dílčí cíle:

  • osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období a o počasí
  • posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování atd./
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
  • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
  • koordinování pohybů rukou – rozvíjení jemné motoriky při zvládání praktických činností
  • vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů

Sdílet událost

bottom of page