top of page

so 01. 10.

|

Czechia

Eduplan October 2022

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
Eduplan October 2022
Eduplan October 2022

Čas a místo

01. 10. 2022 19:00 – 31. 10. 2022 19:00

Czechia

O události

ŘÍJEN – OCTOBER

Začíná podzim – Padá listí padá / Leaves are falling

Hlavní cíl:

Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. Poznatky o mém domově – slovní zásoba místností a nábytku v domě. Seznámení se s americkou tradicí Halloween.

Činnosti: 

Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky z přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech. Příprava na americký svátek Halloween. Tvořivé činnosti k tématu Halloween, písničky.

Main goal:

Observing and acknowledging characteristic features of Fall season. Learning vocabulary about trees and leaves. Introducing garden work and care about tress. Acknowledging evergreen trees and leave trees, learning the fruits and vegetables. Learning vocabulary about my home – rooms and furniture. Introducing American holiday Halloween and its traditions.

Crafts with natural sources, made out of leaves, sticks and cones. Observing the changes in nature, watching leaves turning colores. Preparation for Halloween – crafts and songs.

Podtémata / Weekly subthemes:

  • Podzim / Fall
  • Stromy a listy / Trees and leaves
  • Na farmě / On the farm
  • Halloween

Sdílet událost

bottom of page