top of page

so 04. 2.

|

Prague

February EduPlan

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
February EduPlan
February EduPlan

Čas a místo

04. 2. 2023 19:00 – 28. 2. 2023 10:04

Prague, Prague, Czechia

O události

ÚNOR – Masopustní období / Mardi Gras time

Hlavní cíle/ Main goals:

Hudební a taneční týdny – spousta veselého zpívání a tančení, zkoušení různých hudebních nástrojů i tanečních stylů. Budeme rozvíjet základní dovednosti z oblasti hudby a představíme si umění a kultury. Vyzkoušíme různé pěvecké, hudebně-pohybové, poslechové i rytmizační činnosti. Budeme rozeznávat základní hudební nástroje podle vzhledu i zvuku, v rytmizačních činnostech pak používát Orffovy nástrojů

Oslava svátku sv. Valentýna – povídání o kamarádství. Seznámení s českou masopustní tradicí, vyrábění masek, Masopust ve školce.

Music and dance weeks - lots of fun singing and dancing, trying different musical instruments and dance styles. We will develop basic skills in music and introduce arts and culture. We will try various singing, dancing, listening and rhythmics activities. We will learn to recognize basic musical instruments by their appearance and sound. Use Orff´s instruments in rhythmic activities.

Celebration of the feast of St. Valentine's Day - talking about friendship. Getting to know the Czech carnival tradition – Masopust and also other carnivals all over the world, making masks, Masopust Project Day in our school.

THEMES:

30. 1. – 3. 2.  Evaluations (Thursady Report Cards)

6. - 10. 2.  Dance & music / Winter camp (Friday Karaoke)

13. - 17. 2.  Valentines & Friendship (Tuesday Valentines Day)

20. – 24. 2. Musical instruments + Masopust / Mardi Gras

27. – 3. 3.  Books and stories (De. Seuss Day)

Sdílet událost

bottom of page