top of page

pá 03. 6.

|

Prague

June EduPlan

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
June EduPlan
June EduPlan

Čas a místo

03. 6. 2022 19:00 – 30. 6. 2022 10:54

Prague, Prague, Czechia

O události

HURÁ JE TU LÉTO / SUMMER IS HERE

Charakteristika

Integrovaný celek o změnách v přírodě, nových aktivitách, letních dovolených a prázdninách posiluje v dětech radost z objevování, probouzí v nich zájem a zvídavost, vede je k vytváření pocitu sounáležitosti se světem, lidmi, společností i s živou a neživou přírodou. Rozvíjí u dětí fyzickou i psychickou zdatnost, orientaci v blízkém i vzdálenějším okolí.

PODTÉMATA:

Opakování / Revision

Léto / Summer

Evaluace / Assessment

Show / Nácvik na besídku

Letní oblečení / Summer clothes

Dílčí cíle:

· rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

· rozvoj a užívání všech smyslů

· rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti

· rozvoj řečových a komunikativních schopností (výslovnost)

· rozvíjení kooperativních dovedností

· posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zajmu, radosti z objevování apod.)

· rozvíjení a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

· seznamování se světem lidí, přírody, kultury a umění, osvojování si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

· vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

· tvoření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije ( město, hory – oceán, moře, poušť) a srovnávání s jinými místy naší Zemi

· osvojení poznatků o bezpečnosti při sportu – při letních hrách

· poznávání přírody a její změny v letních měsících

Sdílet událost

bottom of page