top of page

út 01. 11.

|

Prague

November EduPlan

Přihlašování uzavřeno
Zobrazit další události
November EduPlan
November EduPlan

Čas a místo

01. 11. 2022 19:00

Prague, Prague, Czechia

O události

Padá listí padá / Leaves are falling

Hlavní cíl:

Uvědomit si charakteristické znaky podzimu. Poznat změny v počasí, seznámit se s druhy počasí, s oblečením do chladných dnů / letních dnů. V druhé polovině měsíce se budeme věnovat chápání  a navazování zdravých citových vztahů, reflektovat pocity vděku, sounáležitosti se společností, navazovat a udržovat přátelství. Oslavíme českou tradici Sv. Martina (11. listopadu) i americký národní svátek Thanksgiving (24. listopadu)

Main goal is to recognise changes in between seasons and kinds of weather, how to dress in different weather conditions. In the second half of the month we will talk about friendship, manners, learn and reflect about being thankful and grateful. We will celebrate American National holiday - Thanksgiving (24. 11.) and also Czech tradition St. Martins Day (11. 11.)

Podtémata / Subthemes:

Počasí na podzim / Weather in fall

Oblečení / Clothing

Přátelství a chování / Friendship and manners

Den díkůvzdání / Thanksgiving

Show - přípravy témetu na besídku  / theme preps for the winter show

Dílčí cíle:

  • osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období a o počasí
  • posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování atd./
  • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
  • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
  • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
  • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)
  • koordinování pohybů rukou – rozvíjení jemné motoriky při zvládání praktických činností
  • vnímání a rozlišování pomocí všech smyslů

Sdílet událost

bottom of page