top of page
Jana.jpg

Jana

Jana Kaliánová je nejnovější členkou týmu. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku, léčebnou pedagogiku a přes 10 let se věnovala lidem se speciálními potřebami. Nyní už třetím rokem dálkově studuje na Jihočeské Univerzitě pedagogiku. Téměř čtyři roky žila ve Velké Británii, Norsku a Irsku.

Jana má obrovské zkušenosti v oboru, její dosavadní pedagogické působení je velmi obsáhlé. V Praze učila více než 6 let v mezinárodních mateřských školách s rodilým mluvčím děti ve věku od 2 do 7 let: MŠ Duhovka, Sunny Canadian Preschool, Bambino. Své manažerské schopnosti využila při práci na pozici zástupce ředitele, ze které vedla českou mateřskou školu se 7 třídami, které navštěvovalo dohromady 150 dětí. Pracovala také jako asistent speciální třídy při dětské psychiatrické léčebně, jako asistent pedagoga na základní škole od 1. do 3. třídy, kde vedla i taneční kroužek. Dále jako třídní učitel v přípravné třídě na základní škole. Celý život se věnuje výrazovému tanci, cestování a kreativní tvorbě. Má rodinu a již dospělého syna.

bottom of page